درباره وبلاگ

ناظر

بسم الله و بالله

در دوران كنوني  ، علاقه مفرط به ماديات باعث انحراف    كساني شده است كه از عرفان كه نياز به آن  شديدا» احساس مي شود ، سوء استفاده مالي و نامشروع مي نمايند .  بديهي است  وجود امكاناتي كه بصورت عادلانه و شرعي در دسترس عموم مردم قرار گيرد و آنان را به « عرفان  واقعي » راهبر باشد حتمي و لازم به نظر مي رسد .

گردانندگان وبلاگ كه خود مسير سير وسلوك الي الله  را به توفيق الهي طي نموده اند قصد دارند هدايت و راهنمايي و رهبري افرادي  پاك نيت  كه در گرداب حيراني گرفتار شده اند و تاريكيهاي زمين آنان را از مسير سعادت واقعي و عالم نور منحرف نموده است را بعهده بگيرند .

لذا افرادي كه تمايل به داشتن استادي راهنما در چنين سفري را در خود احساس مي كنند مي توانند با ارتباط از طريق وبلاگ  استاد اين كمبود را جبران نمايند .

«من مزد رسالت از شما نمی خواهم و من بی حجت و برهان الهی مقام و حب و رسالت بر خود نمی بندم»

سوره ص آیه 86

« بگو ، پروردگار من حق را ( بر دل من ) می افکند و او بر اسرار غیب آگاه است » سوره سباء آیه48

« بگو ، جز این نیست که من مانند شما بشری هستم (دعوی احاطه به جهان های نامتناهی و کلیه کلمات الهی نکنم ، تنها فرق من با شما این است ) که به من وحی می رسد که خدای شما خدای یکتاست ، پس هر کس به لقای (رحمت) پروردگارش امیدوار است باید نیکو کار شود و هرگز در پرستش خدایش احدی را با او شریک نگرداند.» سوره کهف آیه 110

و من الله توفيق

Advertisements